Work and Contact Information

trithuccongdong
trithuccongdonggroup

About

Trong bài viết này, Tri Thức Cộng Đồng sẽ chia sẻ với bạn về khái niệm chiến lược và quản trị chiến lược. Trong trường hợp bạn không thể tự làm hoặc không có thời gian làm, hãy tham khảo dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ của Tri Thức Cộng Đồng.

Nỗi lo mang tên luận văn

1. Khái niệm về chiến lược 

Chiến lược là kế hoạch tổng thể, dài hạn trên phân tích dự báo môi trường phát hiện các cơ hội – nguy cơ, mạnh – yếu nhằm đạt được mục tiêu. 

Chiến lược là bản đồ chỉ dẫn đường đi mà tổ chức phải đến, phải đạt được trong tương lai và đưa ra các luận cứ khoa học để đi đến đó. 

Chiến lược được sử dụng đầu tiên trong lĩnh vực quân sự để chỉ các kế hoạch lớn, dài hạn được đưa ra trên cơ sở tin chắc được cái gì đối phương có thể làm và cái gì đối phương có thể không làm được. Chiến lược là khoa học và nghệ thuật chỉ huy quân sự, được ứng dụng để lập kế hoạch tổng thể và tiến hành những chiến dịch có qui mô lớn. Từ thập kỷ 60 của thế kỷ XX, chiến lược được ứng dụng vào lĩnh vực kinh doanh và thuật ngữ “Chiến lược kinh doanh” ra đời. Sau đây là một số định nghĩa về chiến lược. 

Theo Fred David “Chiến lược là những phương tiện đạt tới mục tiêu dài hạn”. 

Theo Alfred D.Chandler “Chiến lược là tiến trình xác định các mục tiêu cơ bản dài hạn của tổ chức, doanh nghiệp, lựa chọn cách thức và phương thức hành động và phân bố nguồn tài nguyên thiết yếu để thực hiện các mục tiêu đó” (Alfred D.Chandler, “Strategy and structure chapter in the history of the American enterprise” Cambridge, Massachusettes, MIT Press, 1962). 

Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm luận văn thạc sĩ của Tri Thức Cộng Đồng nhé.

Theo Michael E. Porter “Chiến lược là (1) sự sáng tạo ra vị thế có giá trị và độc đáo bao gồm các hoạt động khác biệt; (2) sự lựa chọn, đánh đổi trong cạnh tranh; (3) tạo ra sự phù hợp giữa tất cả các tổ chức, công ty” (Michael E. Porter, What is strategy, Harvard Business Review, 1996). 

Như vậy, chiến lược có nhiều khái niệm khác nhau nhưng chung quy có 3 ý nghĩa phổ biến nhất là: Xác định các mục tiêu dài hạn cơ bản của tổ chức phải đạt được trong tương lai; Đưa ra các chương trình hành động tổng quát; Lựa chọn các phương án hành động, triển khai phân bố nguồn tài nguyên để thực hiện mục tiêu đó. 

2. Quản trị chiến lược 

Hiện nay có nhiều định nghĩa khác nhau về quản trị chiến lược: 

Theo Fred R.David (2007): “Quản trị chiến lược có thể được định nghĩa như là một nghệ thuật và khoa học thiết lập, thực hiện và đánh giá các quyết định liên quan đến nhiều chức năng cho phép một tổ chức đạt được những mục tiêu đề ra” 

Theo Michael E Porter (1997): “Phát triển chiến lược kinh doanh là phát triển vị thế cạnh tranh thông qua các lợi thế cạnh tranh”. 

Tóm lại, chiến lược có thể tạm định nghĩa là “Một loạt các hành động phức hợp nhằm huy động toàn bộ nguồn lực của một tổ chức hay cá nhân có thể có nhằm đạt được một mục đích nhất định”.

Nếu bạn quá bận rộn và không có thời gian làm luận văn, hãy tham khảo dịch vụ làm luận văn thạc sĩ của Tri Thức Cộng Đồng. Với kinh nghiệm hoạt động hơn 15 năm trong lĩnh vực này cùng với đội ngũ chuyên viên trình độ cao, Tri Thức Cộng Đồng chắc chắn sẽ mang đến cho bạn sản phẩm hoàn hảo nhất. 

Giá viết luận văn thạc sĩ sẽ tùy thuộc vào ngành/chuyên ngành của bạn, độ khó của đề tài và deadline của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để được báo giá chi tiết.

Community info

12/21/2018
New Member New Member
2
Choose your language:  
powered by Communifire
Version 7.0.7446.33821